1. Start
  2. |
  3. Nyhetsarkiv
  4. |
  5. Nyhetsbrev Bora...

Nyhetsbrev Borago december 2018

apr 7, 2020

Vår ambition är att leva som vi lär vid långsiktig utveckling av Borago (se kurserna Kvalitetssäkring och Effektivitet genom nyckeltal). Vi hade därför tydliga mätbara mål för 2018 kopplade till vår långsiktiga plan till 2021. Många av målen är uppfyllda, många är på gång och en del omprövas (läs; har vi inte hunnit med) inför 2019. Vi bockar bland annat av följande mål:

– Ökad kundnöjdhet och kundnytta.
– Utveckla fem nya distansutbildningar till Städakademin (blev fyra).
– Delegera ansvaret för konsult.
– Ökade resurser inom utbildning, rekrytera utbildare och produktionsledare.
– Arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
– Öka sälj- och marknadsaktiviteterna.
– Fortsatt digitalisering av interna processer.

I Städakademin har företagets stora investering skett under 2018. Från och med 2019-01-01 blir det ett eget affärsområde. Nu når vi alla i Sverige, svensktalande Finland och även alla spansktalande med kompetens inom städning.

I Borago Konsult AB har Thomas Andersson axlat rollen som affärsområdesansvarig vilket gett ett tydligare fokus på utveckling av verksamheten. Läs mer hur Thomas ser på konsultverksamheten nedan.

I Borago Utbildning har fokus lagts på ordinarie verksamhet parallellt med resurskrävande investeringar i Städakademin. Två verksamheter som verkligen kompletterar varandra. Även i utbildning har vi stärkt organisationen med Lenn Söderqvist som utbildare/produktionsledare. Totalt frigör det kraft för mig och Christian att arbeta vidare med den långsiktiga visionen.

På det hela taget känner vi att vi växer in i vår vision att ”Göra Sverige renare”.

Vi önskar alla kunder, samarbetspartners och kollegor en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Kalle och Christian

Läs hela nyhetsbrevet här

Fler nyheter

Ny tävling i Städakademin!

Ny tävling i Städakademin!

Sedan några månader tillbaka har vi ökat aktiviteten i vår utbildningsplattform genom tävlingar...