1. Start
  2. |
  3. Nyheter
  4. |
  5. Kvalitetssäkra...

Kvalitetssäkrad städning ger en trygg camping

apr 23, 2021

Campingbranschen har nu ett stort fokus på personalens och gästernas säkerhet inför den kommande semestersäsongen. En del i detta är att så långt som möjligt hindra att sjukdomar sprids vidare. Detta kräver goda kunskaper om städmetoder, materialhantering och personhygien. Därför har vi nu i samarbete med SCR Svensk Camping tagit fram en ny utbildning som är helt anpassad till camping- och stugföretagare och dess verksamheter. Vår mening är att kunskap om hygien är ett måste för alla som arbetar med lokalvård.

Att kvalitetssäkra städningen är en förutsättning för en camping där både personal och besökare ska kunna känna sig trygga. Vi kan stolt presentera en anpassad distansutbildning inom teknisk städning och hygienkunskap. Genom att alla medarbetare utbildas inom städhygien skapas en trygg camping för både personal och gäster och alla bidrar till att minska smittspridningen. Hygien och professionell lokalvård med gästen i fokus är en mycket viktig del i kvalitetssäkringen.

”- Vårt syfte med utbildning är att ge all personal en bra grund för att kunna genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt”, säger Christian Dolk, som är initiativtagare till den nya utbildningen hos Städakademin. Efter denna utbildning har man fått kunskap om hur man ska utföra och/eller planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till material, hygien, turordning för anläggningen och gästernas bästa. Och dessutom får man en ökad förståelse och kunskap om rengöringsprocessen i praktiken vid till exempel konstaterad smitta av Covid-19.

Fler nyheter

Ny tävling i Städakademin!

Ny tävling i Städakademin!

Sedan några månader tillbaka har vi ökat aktiviteten i vår utbildningsplattform genom tävlingar...