1. Start
 2. |
 3. Nyheter
 4. |
 5. Vi önskar alla...

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

jun 23, 2022

Våren 2022 har gått fort och det är full intensitet fram till semestern. Vår verksamhet har efter pandemin mer återgått till normalläge. Det präglas bland annat av en ökad efterfrågan av traditionella utbildningar och många konsultuppdrag. Vi jobbar målinriktad med verksamhetsutveckling i linje med våra strategier. Alla våra aktiviteter inom marknad, sälj, kunduppdrag ger oss ständigt ökad kunskap om branschen och branschens behov.

I höst kan ni åter möta oss på webinars, kundmöten, kundträffar och givetvis på Clean & Facility. Även i år möter ni oss tillsammans med Clean Pilot där vi fortsätter att inspirera kring ”Digitalisera lokalvården”. Ni kan även möta oss och Lingio för att se hur Grundutbildning lokalvård kan kombineras med yrkessvenska.


Under våren har vi bland annat jobbat med följande aktiviteter:

 • Städakademin har översatt PRYL 2.0 till engelska och finska. Palmia Oy i Helsingfors har utbildat sin första grupp och kursindex visar 4,9 av 5 i nöjdhet.
 • Våra städutredningar till kommuner ger faktabaserade underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Dessutom sker utredningar och benchmark med andra kommuner utifrån vår unika nyckeltalsbas.
 • Städakademins årsavtal för kompetensutveckling ökar och fler kunder ser möjligheten till en mer kvalitativ och effektiv kompetensförsörjning där digitala utbildningar kompletteras med handledning, klassrumsundervisning och fortlöpande ”träning”.
 • Aktiv avtalsförvaltning ger bättre effekt av tecknade avtal. Aktiv uppföljning gynnar både beställare och seriösa leverantörer. Samarbete och tydlighet är en grund för professionell lokalvård.
 • Utbildningar i klassrum för lokalvårdare, arbetsledare och beställare har ökat kraftigt då det skapats en ”kompetenstörst” under pandemin.
 • Seminarium har genomförts om INSTA 800 med presentationen av EU-projektet ”Cost effective need based cleaning”. Tre delrapporter har tagits fram med underlag från sex nordiska och baltiska länder.
 • Löpande marknadsaktiviteter, webinars, kundträffar samt Städakademins nätverksträff för kunder med årsavtal. En unik mötesplats för handledare där erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling är i fokus.


Vi jobbar hårt för att vara en självklar mötesplats i städbranschen.
Vi gör hela Sverige renare!

I år skänker vi pengar till Röda Korset.
Kriget slår hårt mot människor och behovet av hjälp är enormt och kommer att vara så under lång tid. Röda Korset är på plats i Ukraina och vid gränserna för att rädda liv.

En riktigt avkopplande sommar önskar vi er alla,
från Kalle, Christian och Thomas med personal

Fler nyheter

Ny tävling i Städakademin!

Ny tävling i Städakademin!

Sedan några månader tillbaka har vi ökat aktiviteten i vår utbildningsplattform genom tävlingar...

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

År 2022 har passerat och vi har fortsatt vårt arbete med fokus på professionell lokalvård. Genom...

Städarnas dag 5 december!

Städarnas dag 5 december!

Den 5 december 2022 infaller Städarnas dag. Det är en av alla dagar då vi uppmärksammar alla...