Distansutbildningar

Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill.
Utbildningarna passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet under 8 veckor och du genomför utbildningen i den takt som passar dig. Alla utbildningar är indelade i olika lektioner och efter varje lektion har du möjlighet att genomföra ett kunskapstest.