Distansutbildning:

Effektivitet genom nyckeltal

Vi har under åren sett att det används för lite nyckeltal och kalkyler inom branschen. Det är då svårt om inte omöjligt att säga om jag är effektiv eller inte. Vi delger erfarenheter från kartläggningar av städverksamheter inom bland annat kommunal verksamhet.

Kursupplägg: film- och bildbaserad

Kursen består av 6 lektioner. Alla lektioner är filmbaserade och avslutas med ett test och hela kursen avslutas med ett slutprov. Du får även referensmaterial i kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med utbildningen

Kursens mål är att ge kunskaper om hur du genom att använda nyckeltal inom städverksamhet kan effektivisera din städorganisation samt kunna jämföra dig med andra städorganisationer.

Kursen omfattar totala kostnader samt uppdelade kostnader för regelmässig städning, golvunderhåll/golvvård samt storstädning. Målet med utbildningen är att du efter avslutad kurs ska:

 • Enkla kalkylgrunder
 • Enkel kalkylering
 • Grundläggande nyckeltal och beräkning av dessa
 • Jämföra olika nyckeltal internt och externt

Målgrupp

Verksamhetschefer, städchefer, arbetsledare och gruppledare inom städning, fastighet, mm. Kursen är även bra för den upphandlare som vill skapa en grundligare kunskap om städbranschens kostnader och nyckeltal för att bättre kunna upphandla och utvärdera städtjänster.

Kursinnehåll

 • Kostnad per timme
 • Avverkningsgrad – teoretisk & praktisk
 • Kalkylgrunder och avverkningsgrader
 • Kostnad per kvm
 • Städindex
 • Felkällor vid användning av nyckeltal
 • Kända nyckeltalssammanställningar
 • Analys av referensprojekt
 • Lönsamma städprojekt

Pris

Vid bokning av 1 kurs
3 500 SEK per person ex moms.

Paketerbjudande
I vårt paketinbjudande ingår kurserna:
- Kvalitetssäkring av städtjänster
- Effektivitet genom nyckeltal
- Städupphandling.

Vid bokning av 2 kurser
betalar du endast 5 000 SEK per person ex. moms.

Vid bokning av alla 3 kurserna
betalar du endast 7 000 SEK per person ex. moms.

Kontakta oss för att utnyttja något av dessa erbjudanden.