Distansutbildning:

Hygienutbildning

Kunskap om hygien är ett måste för alla som arbetar med lokalvård. Denna utbildning vänder sig till den som vill få en bättre kunskap om mikroorganismer, virus och smittspridning.

Genom goda kunskaper om livsbetingelse, städmetoder, materialhantering och personhygien kan vi förebygga att sjukdomar sprids vidare. Många vet inte i vilken ordning man städar ett hygienutrymme eller vilka städmetoder och rengöringsmedel som ska användas på allmänna ytor. Utan rätt kunskap finns risk för att man skapar en miljö som är mer trivsam för bakterier och virus istället för det motsatta.

I kursen ingår även:

Städrutiner vid Covid-19, Corona

Städakademin tillhandahåller uppdaterade rutiner för städning. Dessa uppdateras löpande när ansvarig myndighet kommer ut med uppdaterade direktiv.

Stödjande dokument
Checklista för hygienstädning i publika miljöer

Frågor & svar
Ställ frågor och vi svarar inom 24 timmar!
E-post: info@borago.se

Kursupplägg: text-, film- och bildbaserad

Hygienutbildningen är filmbaserad och består av 10 lektioner.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar inom lokalvård och önskar fördjupa dina kunskap inom hygienområdet.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att Ni ska utvecklas i Er yrkesroll genom att få mer kunskap om livsbetingelser för bakterier och virus, städmetoder, materialhantering och personlig hygien.

Kursinnehåll

  • Hygienstädning
  • Personlig hygien
  • Städmetoder och rengöringsmedel
  • Städning av hygienutrymmen och andra kritiska ytor
  • Smittspridningsvägar

Priser

990 SEK per person ex. moms.
I priset ingår tillgång till e-learnplattform i 8 veckor.

Öppna kurser
För att se vårt utbud av traditionella lärarledda utbildningar, besök Boragos hemsida >>