Distansutbildning:

Kvalitetssäkring av städtjänster

Kvalitetssäkring av tjänster kräver kunskap och tydliga målbilder. Dessutom är städning en stor kostnad. Vi har verktyg och exempel på hur man organiserar och strukturerar en fungerande städprocess. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att kvalitetssäkra tjänster sedan 1997.

Kursupplägg: film- och bildbaserad

Kursen består av 7 lektioner. Alla lektioner är filmbaserade och avslutas med ett test och hela kursen avslutas med ett slutprov. Du får även referensmaterial i kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med utbildningen

Kursen mål är att sprida kunskap och erfarenhet kring kvalitetssäkring av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som idag hanterar eller på något sett kommer i kontakt med städtjänster, förvaltar fastigheter eller deltar i byggprocessen. Det innebär att du är städchef, driftchef, arbetsledare, inköpare, förvaltare, rektor, arkitekt, projektledare, mm.

Kursinnehåll

  • Målbilder
  • Städbranschen
  • ”Fungerande städning” – samverkan på fyra plan
  • Kvalitetssäkring av städprocesser
  • Städningens grunder
  • Materialkunskap och underhållsmetoder
  • Städinstruktioner
  • INSTA 800
  • Avtalsförvaltning

Pris

Vid bokning av 1 kurs
3 500 SEK per person ex moms.

Paketerbjudande
I vårt paketinbjudande ingår kurserna:
- Kvalitetssäkring av städtjänster
- Effektivitet genom nyckeltal
- Städupphandling.

Vid bokning av 2 kurser
betalar du endast 5 000 SEK per person ex. moms.

Vid bokning av alla 3 kurserna
betalar du endast 7 000 SEK per person ex. moms.

Kontakta oss för att utnyttja något av dessa erbjudanden.