Distansutbildning:

Lokalvårdsutbildning PRYL

Lokalvårdsutbildning PRYL innehåller den grundkompetens som en lokalvårdare bör ha vilket leder till att du känner dig tryggare i din yrkesroll när du utför arbetet på ett korrekt sätt.

God lokalvård bidrar till att förhindra allergi- och smittspridning, förbättra arbetsmiljön för de anställda samt till att lokalerna underhålls.

Kunskap om hur ofta man ska städa, eller vilka städmetoder som ska användas är inte alltid självklara men det finns regler och riktlinjer som ska följas för att städningen ska uppfylla de krav som ställs, vi ger dig förutsättningarna för att lyckas med ditt arbete.

Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill. Utbildningen passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning. Du har tillgång till utbildningsmaterialet under 8 veckor och du genomför utbildningen i den takt som passar dig. Utbildningen är indelad i olika kurser och lektioner. Efter varje kurs har du möjlighet att genomföra ett kunskapstest.

Ämnesområden

 • Service och kvalitet
 • Arbetsplanering
 • Arbetsredskap
 • Säkerhet och skydd
 • Ergonomi
 • Specialmedel
 • Kombinationsmedel och ytskyddande medel
 • Kemisk-teknisk information
 • pH-skalan
 • Indelning av kemisk-tekniska produkter
 • Basämnen
 • Rengöringsprocessen
 • Hygien
 • Golvmaterial
 • Entrésystem
 • Underhållsmetoder och periodiska insatser
 • Miljö
 • Terminologi

Behörighet för certifiering

För de elever som skall ges behörighet mot PRYLs Yrkescertifikat, tillkommer en praktisk utbildningsdag omfattande tillämpning i städteknik.

Lärarledd dag, kursinnehåll:

 • Repetition och genomgång av självstudier
 • Praktisk Moppteknik
 • Praktisk Maskinkörning, teknik
 • Praktisk Golvkunskap
 • Praktisk Hygienstädning

Priser

Pris exklusive certifiering
4 900 SEK per person ex. moms.

Certifiering
Önskar du certifiera dig måste utbildningen kompletteras med en (1) praktisk utbildningsdag som hålls i Linköping. Dagens avslutas med att du skriver ett certifieringsprov.

Pris inklusive certifiering
11 000 SEK per person ex. moms.

Öppna kurser
För att se vårt utbud av traditionella lärarledda utbildningar, besök vår hemsida>>