Distansutbildning:

Repetitionsutbildning inför förnyelse av PRYL-certifikat

Vi erbjuder nu repetitionsutbildning inför förnyelse av PRYL-certifikat ISO/IEC 17024 på distans.

Med denna utbildning ges du möjligheten att kunskapsträna och repetera din yrkeskompetens inför förnyelsen av ditt PRYL-certifikat. Utbildningens upplägg bygger på att du i lugn och ro ska kunna studera de olika lektionerna genom att läsa men också lyssna och titta på en del momentfilmer. Efter varje lektion kan du svara på våra övningsfrågor.

När du har genomfört utbildningen finns det ett sammanfattande slutprov som vi valt att presentera så snarlikt det riktiga förnyelseprovet som möjligt. Detta för att du ska känna dig bekväm och väl förberedd inför förnyelseprovet. 

Kursupplägg: text- och bildbaserad

Lokalvårdsutbildning PRYL är indelad i 8 ämnesområden. Vår repetitionsutbildning består av både filmer, bilder och texter som du kan gå igenom i lugn och ro för att kunskapsträna inför förnyelsecertifieringen.

Innehåll

  • Service och kvalitet
  • Planering, säkerhet, redskap och ergonomi
  • Rengöringsprocessen och kemiska produkter
  • Hygien
  • Golv- och ytmaterial
  • Miljö, kemisk-tekniska produkter och pH-skalan
  • Terminologi
  • Övningsprov

Förnyelse av certifikat

Förnyelseprovet görs online vid din dator. Du kommer att prövas teoretiskt och praktiskt inom PRYL:s 12 områden, vid ett och samma tillfälle. Proven består av två teoretiska prov samt ett praktiskt prov.

Pris för repetition + förnyelseprov

1 990 SEK per person ex. moms.

I priset ingår tillgång till e-learnplattform i 4 veckor samt förnyelseprov online.