Distansutbildning:

Städupphandling

Städning med bra kvalitet upplevs ofta som svårt att upphandla och branschens aktörer anser att det är för stort fokus på lägsta pris. Sedan 2000 har mångas städkostnader halverats samtidigt som städindex har gått upp med nästan 50%. Den ekvationen går inte ihop. Vi har verktyg och exempel på hur man genomför bra städupphandlingar. Borago Konsult och kursledaren har erfarenhet av att upphandla tjänster sedan 1997.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen syftar till att sprida kunskap och erfarenhet kring upphandling av städning och städrelaterade tjänster.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som upphandlar städtjänster. Det innebär att du är upphandlare, inköpare alternativt har en roll där du deltar i upphandling av städrelaterade tjänster. Även du som arbetar som säljare kan ha nytta av kursen.

Kursinnehåll

  • Städrelaterade tjänster
  • Upphandla mot tydlig målbild
  • Förfrågningsunderlagets hörnstenar, AFF Städ 99
  • Upphandlingsmodeller
  • Kvalificeringskrav
  • Värderingsmodeller
  • Värdering av anbud
  • Uppföljning och förvaltning av avtalade tjänster

Referensprojekt

I kursen refereras till egna genomförda uppdrag samt andra upphandlingar. Referensprojekt i kursen är bland annat från kommuner, landsting och bostadsföretag.

Pris

3 500 SEK per person ex moms.

Erbjudande
Vid bokning av Kvalitetssäkring av städtjänster samt Städupphandling betalar du endast 4 500 SEK för båda kurserna per person ex. moms.

Vid bokning av Kvalitetssäkring av städtjänster, Effektivitet genom nyckeltal samt Städupphandling betalar du endast 6 000 SEK för alla tre kurserna per person ex. moms.

Kontakta oss för att utnyttja något av dessa erbjudanden.

Öppna kurser
För att se vårt utbud av traditionella lärarledda utbildningar, besök vår hemsida>>