Vårt erbjudande

Kursinnehållet är mycket pedagogiskt och deltagaren har möjlighet att repetera allt innehåll i det oändliga. Städakademin fungerar även som en informationskälla när lokalvårdaren befinner sig ute hos kund och behöver stöd i exempelvis val av kem eller för att fastställa golvmaterial. Som kund kan man välja att teckna ett abonnemang eller köpa enstaka utbildningar.

Abonnemang - för hela organisationen

Om ni är i behov av utbildning för flera personer inom er organisation då är abonnemang rätt alternativ för er.

Genom att teckna ett abonnemang hos oss får ni tillgång till ett ständigt uppdaterat kursinnehåll som kan repeteras hur många gånger som helst. Man säkerställer att hela personalstyrkan får en enhetlig utbildningsnivå samt att detta ger ett bra stöd i det dagliga arbetet.

Beroende på utbildningsbehovet inom er organisation kan vi skräddarsy ert abonnemang.

Distansutbildningar - för enstaka kurser

Med utbildning på distans kan du läsa när och var du vill. Utbildningarna passar dig som vill kvalitetssäkra dina teoretiska kunskaper genom en webbaserad utbildning.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet under 8 veckor och du genomför utbildningen i den takt som passar dig. 

Utbildningarna kan bestå av både filmer, bilder och texter. Lektioner avslutas med ett test. Efter utbildningarna kan man göra ett slutprov och få ett diplom.