Våra kunder

Städakademins vision är att göra Sverige renare genom att erbjuda online-utbildningar med innehåll av mycket hög kvalitet. Detta unika digitala utbildningskoncept för städbranschen är nyckeln till nöjda kunder och våra framgångar.

Våra kunderBoka enskild kurs

En unik digital utbildningsplattform som gör Sverige renare.

Städakademin erbjuder strategisk kompetensförsörjning för små och stora arbetsgivare och beställare i hela Sverige. Våra användare finns inom såväl kommuner/myndigheter som privata städ- och fastighetsföretag.

Plattformen är anpassad för de senaste digitala teknikerna och ger förstärkt lärande för den enskilda individen samtidigt som handledaren direkt kan utvärdera elevens studieresultat och utveckling. Genom att kombinera internutbildningar, distanskurser och traditionell klassrumsutbildning uppnår deltagarna optimal kunskapsnivå inom städ- och hygienområdet.

Städbranschen sysselsätter många personer med utländsk bakgrund. Dessa utgör ofta en majoritet av arbetsstyrkan och därför finns vissa av våra utbildningar tillgängliga på andra språk.

Välj rätt utbildningsväg med Städakademins kompetenspaket.

Det är enkelt att välja rätt väg till kvalitetshöjande kompetensförsörjning tack vare Städakademins flexibla kompetenspaket. Paketen sätts samman utifrån kundens egna internutbildningar och leder via grundläggande yrkesutbildningar till allt högre nivåer av yrkeskunskap och färdigheter för de olika personalgrupperna.

Läs mer nedan vad de olika kompetenspaketen innehåller.

Teckna årsavtal på 20 olika kurser
med totalt 300 lektioner.

Städakademins kursutbud är stort och består av hundratals pedagogiska och korta lektioner. Fakta uppdateras och omarbetas kontinuerligt vilket gör innehållet aktuellt.

Lektionerna är komprimerade och består av intresseväckande interaktiva övningar med instruktionsfilmer och återkommande självtester. Till de flesta kurser finns sammanfattningar och i vår lösning finns handledarverktyg för kunskapskontroll och resultatuppföljning av den individuella deltagaren. Kunskapstester med diplom ingår alltid i kurserna.