Bostads- och fastighetsbolag

Städakademins utbildningar säkrar kompetensförsörjning och utvecklar konkurrenskraftig städverksamhet hos bostads- och fastighetsbolag.

Boka KompetenspaketBoka enskild kurs

Kompetensförsörjning för fastighets- och bostadsföretag med egen städorganisation.

De flesta bostadsföretag mäter varje år hyresgästernas kundnöjdhet. Oftast med ett så kallat Boindex. Trygghet, funktionell tvättstuga, bra utomhusmiljö tillsammans med en god inre miljö är viktiga områden som ställer höga krav på fastighets- och bostadsföretagens organisation.

Rena och prydliga entréer, trappor, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen skapar botrivsel och gör ett gott intryck på besökare och boende.

För att möta behovet av fackmannamässig städning av den inre miljön krävs välutbildade medarbetare som kan hantera städutrustning på rätt sätt. Städning av exempelvis trappor är fysiskt krävande och kräver djup kunskap om vad en god ergonomisk arbetsmiljö innebär.

Välj rätt utbildningsväg med Städakademins kompetenspaket

Det är enkelt att välja rätt väg till kvalitetshöjande kompetensförsörjning tack vare Städakademins flexibla kompetenspaket. Paketen sätts samman utifrån kundens egna internutbildningar och leder via grundläggande yrkesutbildningar till allt högre nivåer av yrkeskunskap och färdigheter för de olika personalgrupperna.

Så bokar du:

Varje kompetenspaket är unikt för just er organisation. Kontakta oss för ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål, så lämnar vi ett förslag på rätt utbildningsväg för er.

”Genom att välja lämpliga kurser och sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper. ”

...