Kommuner

Städakademins utbildningar säkrar kompetensförsörjning och utvecklar konkurrenskraftig städverksamhet hos kommuner.

Boka KompetenspaketBoka enskild kurs

Kompetensförsörjning för kommuner med egen städorganisation.

Kommuner har en ständigt återkommande rekrytering av personal vilken oftast introduceras tillsammans med befintlig personal. För att effektivisera kompetensutvecklingen erbjuder Städakademin hjälp med att planera och sätta samman olika personalgrupper, från nyanställda till arbetsledare för relevanta och kostnadseffektiva utbildningsinsatser.

Genom de flexibla kompetenspaketen får kommunens städorganisation möjlighet till samma grundläggande teoretiska kunskaper. Genom att välja lämpliga delar ur Städakademins stora kursutbud och sätta samman till utbildningspaket blir det ett extremt kostnadseffektivt sätt att utveckla medarbetarnas kompetens inom professionell hygien och städning.

Välj rätt utbildningsväg med Städakademins kompetenspaket

Det är enkelt att välja rätt väg till kvalitetshöjande kompetensförsörjning tack vare Städakademins flexibla kompetenspaket. Paketen sätts samman utifrån kundens egna internutbildningar och leder via grundläggande yrkesutbildningar till allt högre nivåer av yrkeskunskap och färdigheter för de olika personalgrupperna.

Så bokar du:

Varje kompetenspaket är unikt för just er organisation. Kontakta oss för ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål, så lämnar vi ett förslag på rätt utbildningsväg för er.

”Genom att välja lämpliga kurser och sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper. ”

Ale och Tierps kommuner använder Städakademin.

Ale och Tierps kommuner har under många år använt Städakademin för att utveckla städkvalitet på ett mer fackmannamässigt sätt. Kompetensutveckling är idag en naturlig del av städverksamhetens arbete och en årsplanering tas fram där olika kompetensområden tas upp på arbetsplatsträffar, APT.

...