Sjukvård och omsorg

Städakademins utbildningar säkrar kompetensförsörjning och utvecklar konkurrenskraftig städverksamhet inom sjukvård och omsorg.

Boka KompetenspaketBoka enskild kurs

Kompetensförsörjning inom sjukvård och omvårdnad med egen städorganisation.

Regionernas sjukhus och andra vårdverksamheter har återkommande rekrytering av personal vilken introduceras tillsammans med befintlig personal. För att effektivisera kompetensutvecklingen erbjuder Städakademin hjälp med att planera och sätta samman olika personalgrupper, från nyanställda till arbetsledare för relevanta och kostnadseffektiva utbildningsinsatser.

Städakademins kurser (vissa finns tillgängliga på andra språk) kan sättas samman på ett flexibelt sätt beroende på uppdrag, personalens förutsättningar och krav i städkontraktet.

Genom att sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper.

Välj rätt utbildningsväg med Städakademins kompetenspaket

Det är enkelt att välja rätt väg till kvalitetshöjande kompetensförsörjning tack vare Städakademins flexibla kompetenspaket. Paketen sätts samman utifrån kundens egna internutbildningar och leder via grundläggande yrkesutbildningar till allt högre nivåer av yrkeskunskap och färdigheter för de olika personalgrupperna.

Så bokar du:

Varje kompetenspaket är unikt för just er organisation. Kontakta oss för ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål, så lämnar vi ett förslag på rätt utbildningsväg för er.

”Genom att välja lämpliga kurser och sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper. ”

Region Norrbotten och Regionservice Södermanland använder Städakademin.

Region Norrbotten och Regionservice Södermanland har på olika sätt samarbetat med Städakademin under flera år. Genom att komplettera de båda regionernas gemensamma grundkompetens med utbildningar i lokala städanvisningar och rutiner för vårdhygien blir resultatet kontinuerlig och kostnadseffektiv kompetensutveckling.

...