Städbolag

Städakademins utbildningar säkrar kompetensförsörjning och utvecklar konkurrenskraftig städverksamhet hos städbolag.

Boka KompetenspaketBoka enskild kurs

Kompetensförsörjning inom städ och hygien för stora och små städbolag.

Krav på utbildad personal och fackmannamässigt utförd städning ökar. Undersökningar visar att upp till en tredjedel av städföretagets personalstyrka nyanställs varje år. I ett städbolag med hundra anställda genomförs då årligen upp till trettio rekryteringar. Parallellt med nyanställningarna finns behovet av återkommande kompetensutveckling av befintlig personal.

Genom att teckna avtal med Städakademin får städbolaget tillgång till yrkesutbildningar inom städ- och hygienområdet. Städakademins standardiserade utbildningar (flera olika språk finns tillgängliga) anpassas på ett flexibelt sätt beroende på uppdrag, personalens förutsättningar och krav i städkontraktet. Genom att välja lämpliga kurser och sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper. Nyanställda och vikarier får på detta vis utbildning på ett professionellt och extremt kostnadseffektivt sätt. Den kostnadseffektiva utbildningsinsatsen visar att städpersonalen är företagets viktigaste resurs.

Välj rätt utbildningsväg med Städakademins kompetenspaket

Det är enkelt att välja rätt väg till kvalitetshöjande kompetensförsörjning tack vare Städakademins flexibla kompetenspaket. Paketen sätts samman utifrån kundens egna internutbildningar och leder via grundläggande yrkesutbildningar till allt högre nivåer av yrkeskunskap och färdigheter för de olika personalgrupperna.

Så bokar du:

Varje kompetenspaket är unikt för just er organisation. Kontakta oss för ett möte där vi tillsammans går igenom era behov och önskemål, så lämnar vi ett förslag på rätt utbildningsväg för er.

”Genom att välja lämpliga kurser och sätta samman olika utbildningspaket erhålls en enhetlig och kvalitetssäkrad yrkesutbildning där alla får samma grundläggande teoretiska kunskaper. ”

Skaraborgs Städ och Fix Clean använder Städakademin.

Efter att Skaraborgs Städ testat Städakademin under två år beslutade man att under 2021 utbilda alla sina 700 anställda med hjälp av Städakademins Grundutbildning. Företaget har även byggt på med en egen kurs gällande företagets historik och värderingar.

Fix Clean har samarbetat med Städakademin under två år och utbildar cirka 40 medarbetare per år. Fix Clean har kombinerat INSTA 800, Grundutbildning och även yrkesutbildning PRYL beroende på kundernas krav.

...