013-24 55 00

Kunduppdrag

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Palmia Oy i Finland

Sedan december 2021 är finska städbolaget Palmia OY en av våra kunder. Vi har översatt vår lokalvårdsutbildning PRYL 2.0 till engelska och finska och genomfört mindre anpassningar för att matcha den finska städmarknaden. Palmia använder vår digitala utbildning och har utsett egna handledare för att förbereda städpersonal för städexamen. Läs mer om varför Palmia har valt Städakademin som samarbetspartner och varför deras medarbetare lyckas så bra med städexamen.

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Ale kommun

Ale kommun har under många år samarbetat med Borago och Städakademin vid olika utbildningsinsatser. Inför 2023 har de bestämt sig för att fortsätta att satsa på kompetensutveckling för lokalvårdsenheten. Vi har pratat med enhetscheferna Ann-Sofi Råneby Johannesson och Emma Olsson Häkki som är drivande kring kompetensfrågor vid lokalvårdsenheten i Ale kommun. Läs mer om varför Ale har valt att kompetensutveckla sina medarbetare tillsammans med Städakademin.

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Borlänge kommun

Borlänge kommun har bestämt sig för att satsa ordentligt för att lyfta och kompetensutveckla 100 medarbetare under 2022-2023. I planeringen ingår grundläggande utbildning inom städning, men också fördjupande utbildning inom hygien och så småningom även PRYL. Målet är att gå mot yrkescertifiering enligt PRYLs kravspecifikation. Läs mer om hur Borlänge har lagt upp sina utbildningsinsatser.

Lärarledda utbildningar inom Lokalvård - Borago

Lunds kommun

I mars 2021 beslutade Servicenämnden i Lunds kommun att ge Serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett pilotprojekt för att testa samordning av servicetjänster tillsammans med några andra förvaltningar. Målet med pilotförsöket är att skapa förutsättningar för en mer kostnadseffektiv verksamhet med god och likvärdig kvalitet. Pilotprojektet löper fram till december 2023 och därefter hoppas man att utredningen ska visa att ”rätt kärnverksamhet ska syssla med sitt uppdrag”. Läs mer om Lunds satsning på sina servicemedarbetare.