013-24 55 00

Palmia Oy i Finland

Sedan december 2021 är finska städbolaget Palmia OY en av våra kunder. Vi har översatt vår lokalvårdsutbildning PRYL 2.0 till engelska och finska och genomfört mindre anpassningar för att matcha den finska städmarknaden. Palmia använder vår digitala utbildning och har utsett egna handledare för att förbereda städpersonal för städexamen. Läs mer om varför Palmia har valt Städakademin som samarbetspartner och varför deras medarbetare lyckas så bra med städexamen.

Sedan i januari 2023 ägs Palmia av det tyska riskkapitalbolaget Mutares, samma ägare som för svenska Asteri Facility Solutions. Palmia har cirka 1000 anställda lokalvårdare. De flesta har heltidstjänster vilket skiljer sig från andra städföretag. Runt 70-90% av de anställda är utrikesfödda och mest vanligt är att man kommer från Estland. Många medarbetare kommer också från Ryssland, Syrien, Albanien och Vietnam samt från fransktalande delar av Afrika. Även många arbetsledare kommer från andra länder än Finland, exempelvis från Estland, Ryssland och olika delar av Afrika.

Städlönen i Finland ligger på cirka 1900 Euro per månad vilket kan jämföras med Sverige där lönen ligger på cirka 24 000 kronor. Enligt Avainta kollektivavtal får de anställda 5% lönepåslag efter 5 år, och 10% efter 10 år. Efter städexamen får städaren dessutom 414 Euro av staten som ett ingångsbelopp.

Madelene och Karl besökte i mars Palmia på deras kontor i Finland. Där träffade de Mari Ahlgren, utvecklingschef, och Katja Ahtiala, servicechef och fick en rundvandring, trevliga möten och samtal under en dag.

Vilken var er utmaning när det gäller städexamen?
— ”Det är ett krav i många städupphandlingar att städpersonal ska ha yrkesexamen. Det var och är ett problem att det normalt tar 18 månader att klara av en finsk städexamen. Har inte personalen examen kan det leda till kontraktsbrott. Vår städpersonal kommer från olika länder och har varierad kunskap i det finska språket. Därför var det ett krav att kunna genomföra utbildningen på både finska och engelska. I Finland finns det möjlighet att ta städexamen även på engelska. Vår samlade utmaning var att effektivisera utbildningsprocessen utan att göra avkall på kvalitet”, berättar Mari.

Varför valde ni utbildning via Städakademin och Borago?
— ”Ni hade Lokalvårdsutbildning PRYL 2.0, en färdig produkt för den svenska marknaden med en modern och uppdaterad pedagogik inom e-learn. Det finns ingen liknande lösning i Finland”, säger Katja.

Hur arbetar ni med yrkesutbildning mot städexamen?
— ”Vi har tillsammans med Borago arbetat fram en studieplan för alla 12 delkurser i PRYL. Vi har två egna handledare som ansvarar för genomförandet av utbildningen. I varje grupp deltar cirka 10 personer. Varje utbildning börjar med en träff där vi går igenom mål och syfte med utbildningen. Handledarna säkerställer att deltagarnas inlogg fungerar och att de kan orientera sig i plattformen”, fortsätter Katja.

— ”Sedan får deltagarna i läxa att genomföra den första delkursen Service och kvalitet till ett fastställt datum. De får avsatt arbetstid för att studera. Därefter samlas gruppen för diskussioner och olika övningar. På det sättet genomförs alla delkurser innan slutprov sker. Efter slutprov är deltagarna redo för att testas mot städexamen”, inflikar Mari.

Vidare berättar Mari att handledarna håller i totalt cirka 11 samlingar. En del samlingar hålls i Teams och då sker det under två timmar. Detta är också ett sätt att utveckla deltagarnas användande av digitala möten. Om man ska lära ut praktiska moment har man fysiska samlingar på plats under 4 timmar. Då kan deltagarna få testa pH-värde på olika lösningar, göra praktiska städmoment, orientera sig på ritningar och mycket annat.

Palmia var en av tre finalister för finska städbranschens innovationspris 2022 för sin utbildningssatsning.

Vad upplever ni har varit positivt med utbildningsinsatsen?
— ”Vi har kortat vägen till städexamen. Vi skulle även säga att vi gjort det med en högre kvalitet då lärandet har skett nära arbetsplatsen. Det har inneburit att städpersonalen hela tiden har kunnat relatera kursinnehållet till sitt städuppdrag och dagliga utmaningar. Den interaktivitet som finns i de digitala kurserna med olika övningar, tester och filmer gör att deltagarna är aktiva”, säger Katja.

— ”Kursdeltagarna är mycket nöjda, vi märker det i alla samtal. Utvärderingar visar en nöjdhet på 4,8 av 5 samt att 100 % rekommenderar utbildningen till andra. Kombinationen av e-learn och fysiska träffar har utvecklat både städpersonalen och våra handledare”, inflikar en nöjd Mari.

— ”Vi är också stolta över att vi var en av tre finalister för finska städbranschens innovationspris för denna utbildningssatsning”, tillägger hon.

”Vi har kortat vägen till städexamen. Vi skulle även säga att vi gjort det med en högre kvalitet då lärandet har skett nära arbetsplatsen.”

Vi har även ställt ett par frågor till Madelene, utvecklare på Städakademin, som har varit med sedan starten i den här insatsen.

Vad har du lärt dig av det här projektet?
— ”Att det är en stor utmaning att översätta kurser till andra språk. Det är roligt att vi har fått en bekräftelse på att våra svenska krav på PRYL yrkescertifikat matchar de finska kraven för städexamen”, säger Madde.

Vilket är ditt samlade intryck av besöket hos Palmia?
— ”Vi har fått en bredare bild av Palmias kreativitet då de utvecklat bra övningar koppat till de olika delkurserna. Det är tydligt att de som lyckas bäst är de som har handledare som stöttar grupperna under inlärningen. Det gäller både i Finland och hos våra kunder i Sverige. Jag tyckte även att den feedback vi fick från yrkesbedömmaren för städexamen var smått fantastisk. Hon ansåg att Palmias personal var mycket bra förberedda och klarade examen bättre än många andra”, fortsätter Madde.