Mjölby kommun tecknar abonnemang på Städakademin

2019-01-08

Mjölby kommun har ca 70 anställda lokalvårdare och inför 2019 satsar man rejält på sin personal genom att teckna ett avtal på Städakademin.

I deras abonnemang ingår utbildningarna Professionella städmetoder, Lokalvård grund samt Lokalvård PRYL.

Mjölby kommun har även via Borago utbildat egna handledare som kommer att ge personalen stöd och coachning på plats. Personalen kommer att träffas gruppvis tillsammans med handledare vid interna utbildningsdagar för att uppnå en effektiv inlärning. Mellan träffarna kommer personalen att använda Städakademin till egenstudier och stöd i det dagliga arbetet.

Vid Mjölby Kommuns senaste APT-möte, den 4 december, fick Madelene Andreasson från Borago möjligheten att informera om Städakademin, hur systemet fungerar samt dess fördelar. I januari 2019 startar Mjölby kommun sin Städakademi.